Ý Nghĩa Lịch Sử Ra Đời Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản diễn ra trong vòng nửa thời điểm cuối năm 1929 là bước tiến khiêu vũ vọt của phong trào công nhân với phong trào yêu thương nước VN, tương xứng cùng với xu núm với yêu cầu bức thiết của lịch sử vẻ vang đất nước hình chữ S. Tuy nhiên, ở một nước gồm tới tía tổ chức triển khai cộng sản buộc phải ko tránh khỏi sự phân tán về lực lượng với tổ chức, quan trọng thống nhất về bốn tưởng với hành động.

 

*

 

Trong Hội nghị Thành lập và hoạt động Đảng, bạn bè Nguyễn Ái Quốc đặt ra 5 điểm béo phải thảo lu