Ông Trùm Năm Cam Những Hành Trình Tội Ác

Luật sư toàn quốc » Tin tức » Đời sinh sống - Xã hội » Nghiên cứu vãn - Trao thay đổi » Trao thay đổi - Ý con kiến » Nhìn ra quả đât » Tin trái đất » Hồ sơ - Tư liệu » Hồ sơ - Tư liệu


Bạn đang xem: Ông Trùm Năm Cam Những Hành Trình Tội Ác

u1ede vào tru1ea1i giam, Nu0103m Cam giu00e1p mu1eb7t vu1edbi u0110u1ea1i Canắm - u00f4ng tru00f9m du u0111u00e3ng Su00e0i Gu00f2n thu1eddi bu1ea5y giu1edd. Ngay tu1eeb khi mu1edbi vu00e0o tru1ea1i lu00e0m u201cthu1ef1c tu1eadp sinhu201d trong thu1ebf giu1edbi giang hu1ed3 thu nhu1ecf, y nuu00f4i mu1ed9ng mu1ed9t ngu00e0y su1ebd tru1edf thu00e0nh u00f4ng tru00f9m u0111u1ea5t Su00e0i Thu00e0nh.
Nu0103m Cam vu00e0 u0111u1ed3ng bu1ecdn tru01b0u1edbc vu00e0nh mu00f3ng ngu1ef1a. u201cGiu00e1p mu1eb7tu201d vu1edbi thu1ebf giu1edbi du u0111u00e3ng Su00e0i gu00f2n Bu1ecb bu1eaft vu1ec1 tu1ed9i giu1ebft ngu01b0u1eddi, 3 bạn bè Bu1ea3y Xi, Nu00f4 u201ccao giu00f2u201d vu00e0 Nu0103m Cam bu1ecb giam u1edf phu00f2ng 1B4 (khu00e1m Chu00ed Hu00f2a), cu1ea1nh phu00f2ng u0110u1ea1i Cavắt - u00f4ng tru00f9m du u0111u00e3ng khu00e9t tiu1ebfng Su00e0i Gu00f2n thu1eddi bu1ea5y giu1edd. Nu0103m Cam quan tiền su00e1t u0110u1ea1i Cacố gắng tu1eeb xa, u0111u1ec3 u00fd tu1eebng cu1eed chu1ec9, tu1eebng thu00e1i u0111u1ed9 cu1ee7a ngu01b0u1eddi u0111u01b0u1ee3c coi lu00e0 su1ed1 mu1ed9t cu1ee7a giu1edbi giang hu1ed3 Su00e0i Gu00f2n, y nghu0129 u0110u1ea1i Canỗ lực cu0169ng hu1ebft su1ee9c bu00ecnh thu01b0u1eddng chu1eb3ng cu00f3 mu1ed9t u01b0u u0111iu1ec3m phi phu00e0m nu00e0o. Ba u201cgu00e0u201d - tay anh chu1ecb hu00f9ng cu1ee9 khu vực vu1ef1c bu1ebfn u0111u00f2 Thu1ee7 Thiu00eam thu01b0u1eddng u0111u00e1nh cu1edd tu01b0u1edbng vu1edbi u0110u1ea1i Canỗ lực. Hai u201cku1ef3 thu1ee7u201d cu00e3i nhau bu1edfi mu1ed9t nu01b0u1edbc cu1edd, cu00e0ng lu00fac cu00e0ng hu0103ng, cuu1ed1i cu00f9ng. Nu00f3i bu1eb1ng mu1ed3m khu00f4ng dứt, u0110u1ea1i Canỗ lực to lu1edbn nhu01b0 hu1ed9 phu00e1p, nu1ed5i danh lu00ec lu1ee3m u0111u00e3 lao vu00e0o u0111u1ed9ng thu1ee7, Ba u201cgu00e0u201d nhu1ecf bé hu01a1n nhu01b0ng nghe u0111u00e2u u201cnghu1ec1u201d ru1ea5t khu00e1. Cuu1ed9c u0111u1ecd su1ee9c cu1ee7a hai u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng ku00e9o du00e0i suu1ed1t cu1ea3 giu1edd u0111u1ed3ng hu1ed3 khu00f4ng phu00e2n thu1eafng bu1ea1i, cuu1ed1i cu00f9ng bạn bè cu1ee7a cu1ea3 nhị bu00ean can u0111u01b0u1ee3c cuu1ed9c u201ccu1edd chiu1ebfnu201d cu1ee7a nhì u0111u1ed1i thu1ee7. lúc u0111u00e3 ru1eddi tru1eadn Ba u201cgu00e0u201d tuyu00ean bu1ed1: u201cMai tiu1ebfp!u201d. Quu1ea3n ngu1ee5c biu1ebft chuyu1ec7n, lu1eadp tu1ee9c u0111em u0110u1ea1i Cathế qua phu00f2ng giam khu00e1c tru01b0u1edbc lúc xu1ea3y ra nhu1eefng chuyu1ec7n tu1ed3i tu1ec7 hu01a1n. Nu0103m Cam suy nghu0129, lu00e0m anh chu1ecb mu00e0 hu00e0nh xu1eed kiu1ec3u u0111u00f3 khu00f4ng xu1ee9ng tu1ea7m. Su00e0i Gu00f2n, Chu1ee3 Lu1edbn sau Hiu1ec7p u0111u1ecbnh Geneve sầu đến u0111u1ebfn cuu1ed1i thu1eadp niu00ean 1960, u0111u1eddi su1ed1ng u201ctrỡ tu1ed1i ttinh quái su00e1ngu201d, lou1ea1n du u0111u00e3ng lu00e0m cu00e1c tu01b0u1edbng lu0129nh bu1ea5t lu1ef1c, hu1ecd du1ef1a vu00e0o cu00e1c u0111u1ea1i ca giang hu1ed3 u0111u1ec3 u201cdu0129 u0111u1ed9c tru1ecb u0111u1ed9cu201d. Cu00f2n giu1edbi giang hu1ed3 cu0169ng cu00f3 cu00e1ch cu01b0 xu1eed riu00eang, biu1ebfn phu00e1p luu1eadt thu00e0nh chu1ea5t xu00fac tu00e1c tu00f4 vu1ebd vu00e0 khu1eb3ng u0111u1ecbnh thu00eam u201csu1ed1 mu00e1u201d cu1ee7a nhu1eefng tay anh chu1ecb tu1ea7m cu1ee1 nhu01b0 u0110u1ea1i Cavắt. Hu1ecd hu00e0ng quan tiền chu1ee9c, vu1ee3 bé cu00e1c tu01b0u1edbng lu0129nh cu1ea5u ku1ebft cu00e1c bu0103ng nhu00f3m giang hu1ed3, xu00e2y nhu00e0 mang lại hu1ecd thuu00ea mu1edf vu0169 tru01b0u1eddng, su00e0n nhu1ea3y thou00e1t y, su00f2ng bu1ea1c, ma tu00fay cu0169ng khu00f4ng chu1eebố. Cu1eadu Mu01b0u1eddi - em vu1ee3 u0111u1ec7 nhu1ea5t phu nhu00e2n, du1ef1a hu01a1i anh ru1ec3 lu00e0 Tu1ed5ng thu1ed1ng Nguyu1ec5n Vu0103n Thiu1ec7u u0111u1ec3 bu1ea5t chu1ea5p phu00e1p luu1eadt, giao tế mu1eadt thiu1ebft cu00e1c bu0103ng nhu00f3m giang hu1ed3 cu1ed9m cu00e1n, vào u0111u00f3 cu00f3 u0110u1ea1i Caráng. Luu00f4n mu1eb7c quu1ea7n jean, cu1ed5 u0111eo du00e2y chuyu1ec1n to lớn tu01b0u1edbng, mu00e1i tu00f3c bu1ed3ng bu1ec1nh nghu1ec7 su0129, ngang tu00e0ng, cu00f3 lu00fac u0110u1ea1i Carứa nhu01b0 quu00ean hu1eb3n mu00ecnh lu00e0 ai, gu00e2y hu1ea5n vu1edbi tu01b0u1edbng Nguyu1ec5n Cao Ku1ef3 tru00ean su00e0n nhu1ea3y. Cu00e1c tu01b0u1edbng lu0129nh, nhu1eefng ngu01b0u1eddi cu1ef1c ku1ef3 giu00e0u cu00f3 thu01b0u1eddng gu1eb7p nhau vào u201chu1eadu cungu201d u1edf Chu1ee3 Lu1edbn bởi vì ngu01b0u1eddi Hoa tu1ed5 chu1ee9c, u0110u1ea1i Cacố cu0169ng cu00f3 mu1eb7t u1edf u0111u00f3 bu1eb1ng cu00e1i uy giang hu1ed3 cu1ee7a mu00ecnh u0111u1ec3 lu00e0m thu01b0u1ee3ng khu00e1ch, hu00f3a thu00e2n thu00e0nh hou00e0ng u0111u1ebf theo kiu1ec3u u201cnhu1ea5t du1ea1 u0111u1ebf vu01b0u01a1ngu201d bu00ean mu1ef9 nu1eef. Nghe qua cu00e2u chuyu1ec7n, Nu0103m Cam nghu0129 lu00e0m giang hu1ed3 chu1ec9 cu1ea7n lu1ea5y su1eb9o mu1ed9t vu00e0i u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng, ku00e8m theo cu00f3 chu00fat mu00e1u gan lu00ec cu0169ng cu00f3 thu1ec3 thu00e0nh danh, mu00e0 nhu01b0 vu1eady, cu00f3 gu00ec lu00e0 quu00e1 su1ee9c cu1ee7a mu00ecnh. Nu0103m Cam lao vu00e0o cu00e1c tru1eadn u0111u00e1nh nhau vào tu00f9, du0129 nhiu00ean chu1ec9 lu00e0 u0111u00e1m lu00f3c nhu00f3c, cu1eafc ku00e9 u0111u1ec3 tu1ea1o tkhô giòn danh. Y nhu1eadn ra, nu1ebfu lu00e0 mu1ed9t tay giang hu1ed3 cu00f3 tu1ea7m cu1ee1, viu1ec7c kiu1ebfm tiu1ec1n chu1eb3ng cu00f3 gu00ec lu00e0 khu00f3 khu0103n vu00e0 cu00e0ng kiu1ebfm u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u tiu1ec1n cu00e0ng du1ec5 tu1ea1o thu00eam vu00e2y cu00e1nh, nghu0129a lu00e0 thu00eam thanh thu1ebf, danh tiu1ebfng. Vu1edbi cu00e1ch nghu0129 u1ea5y, y bu1eaft u0111u1ea7u cu1ea3m thu1ea5y ru1ea1o ru1ef1c bu1ea7u mu00e1u nu00f3ng vu00e0 khu00e1t vu1ecdng u0111u1ed5i u0111u1eddi bu1eb1ng con u0111u01b0u1eddng tu1eaft kiu1ec3u cu00e1c tay anh chu1ecb y u0111u00e3 nhu00ecn thu1ea5y. 3H2 - phu00f2ng ku1ef7 luu1eadt bởi mu1ed9t tu00ean tu1ed9i phu1ea1m lu00e0 Bu00e9 Bu00f2n quu1ea3n lu00fd. Nu0103m Cam bu1ecb chuyu1ec3n qua phu00f2ng nu00e0y. Bu00e9 Bu00f2n hung u00e1c cu00f3 tiu1ebfng, y vu1ebd vu00f2ng phu1ea5n giu1eefa phu00f2ng ru1ed3i bu1ea3o: u201cMu00e0y vu00f4 ngu1ed3i vào u0111u00f3, tu1ed1i nay tao tu00ednh su1ed5u201d. Sau u0111u00f3, cu00f3 lu1ebd thu1ea5y Nu0103m Cam cu00f2n quu00e1 nhu1ecf tuu1ed5i nu00ean u0111u01b0u1ee3c u0111u1eb7c cu00e1ch miu1ec5n u201cthu1ee7 tu1ee5cu201d chu00e0o phu00f2ng. Nhu01b0ng khu00f4ng lu00e2u sau, Nu0103m Cam chu1ee9ng kiu1ebfn cu1ea3nh Bu00e9 Bu00f2n bu1ecb nhị tu00ean anh chu1ecb khu00e1c tkhô giòn tou00e1n chu1edbp nhou00e1ng bu1eb1ng u0111u00f2n u0111u00e1nh lu00e9n. Phu00f2ng ku1ef7 luu1eadt 3H2 giu1ea3i tu00e1n. Nu0103m Cam ru00fat ra mu1ed9t u0111iu1ec1u tu1eeb vu1ee5 thanh khô tou00e1n Bu00e9 Bu00f2n, miu1ec5n lu00e0 lou1ea1i bu1ecf u0111u01b0u1ee3c u0111u1ecbch thu1ee7, cu00f2n phu01b0u01a1ng tiu1ec7n gu00ec, thu1ee7 u0111ou1ea1n nu00e0o cu0169ng lu00e0m u0111u01b0u1ee3c. Sau 18 thu00e1ng bu1ecb giam giu1eef, Nu0103m Cam, Bu1ea3y Xi, Nu00f4 u201ccao giu00f2u201d bu01b0u1edbc ra tou00e0. Nu0103m Cam nhu1eadn hu1ebft tu1ed9i vu1ec1 mu00ecnh vu00e0 bu1ecb ku1ebft u00e1n 3 nu0103m tu00f9.

Xem thêm: Lần Đầu Quan Hệ Có Mang Thai Được Không, Cách Tránh Thai An Toàn, Tự Nhiên NhấtXem thêm: Cách Uống Nhiều Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp Có Hại Không, Uống Thuốc Tránh Thai Khẩn Cấp Có Hại Không

Bu1ea3y Xi, Nu00f4 u201ccao giu00f2u201d u0111u01b0u1ee3c tru1ea3 tu1ef1 vị ngay tu1ea1i tu00f2a. Tru1edf lu1ea1i khu00e1m Chu00ed Hu00f2a, Nu0103m Cam vu00e0o quần thể nhi u0111u1ed3ng u0111u1ec3 quu1ea3n lu00fd. Tu1ea1i u0111u00e2y, Nu0103m Cam tham gia 1 vu1ee5 u1ea9u u0111u1ea3 nu00ean bu1ecb chuyu1ec3n tu1edbi khu tu00f9 chu00ednh tru1ecb. Tu1ea1i phu00f2ng giam nu00e0y mu1ed9t ngu01b0u1eddi tu00f9 chu00ednh tru1ecb tu00ean Su00e1u Hoa u0111u00e3 du1ea1y Nu0103m Cam biu1ebft chu1eef. Nu0103m Cam ru1ea5t cu00f3 tu00ecnh cu1ea3m vu00e0 khu00e2m phu1ee5c nhu1eefng ngu01b0u1eddi tu00f9 chu00ednh tru1ecb nu00e0y, u0111u1eb7c biu1ec7t tru01b0u1edbc u0111u00f2n roi cu1ee7a bu1ecdn quu1ea3n ngu1ee5c hu1ecd vu1eabn ru1ea5t kiu00ean cu01b0u1eddng. Tay nhu00fang chu00e0m Cu1eadn Tu1ebft Nguyu00ean u0110u00e1n, Nu0103m Cam cu1ea7m mu1ea3nh giu1ea5y tha tu00f9 tru00ean tay bu01b0u1edbc ra khu1ecfi cu1ed5ng khu00e1m Chu00ed Hu00f2a. Nhu01b0 bu1ea5t ku1ef3 cuu1ed9c hu1ed9i ngu1ed9 nu00e0o, nu01b0u1edbc mu1eaft, nu1ee5 cu01b0u1eddi vu00e0 tu1ea5t cu1ea3 mu1eebng tu1ee7i nhu01b0 u00f2a vu1ee1 Lúc Nu0103m Cam tu1eeb xe pháo xe taxi lu1eefng thu1eefng bu01b0u1edbc vu00e0o nhu00e0 u1edf hu1ebbm Su00e1u Cu0103n. Nu0103m Cam tu1edbi su00f2ng me cu1ee7a Bu1ea3y Xi chu01a1i. Tu1ecdomain authority lu1ea1c vào bé hu1ebbm u0111u01b0u1ee3c mu1ec7nh danh lu00e0 Xu00f3m Cu1ea7u Tiu00eau, su00f2ng me cu1ee7a Bu1ea3y Xi hou1ea1t u0111u1ed9ng khu00e1 ru00f4m ru1ea3. Vu1eetía thu1ea5y mu1eb7t Nu0103m Cam, Bu1ea3y Xi lu1ea1i du00fai vu00e0o tay u0111u1ee9a em vu1ee3 cu00f3 thu00e0nh tu00edch xu1ea5p tiu1ec1n ku00e8m theo lu1eddi du1eb7n: u201cCu1ee9 ku1eb9t lu00e0 cu1eadu qua u0111u00e2y, vu1edbi cu1eadu, tu00f4i khu00f4ng tiu1ebfc cu00e1i gu00ec hu1ebft!u201d, cu0169ng lu00e0 u0111u1ec3 tru1ea3 nghu0129a em vu1ee3 gu00e1 thu00e2n nhu1eadn tu1ed9i cố gắng mu00ecnh. u1ede su00f2ng bu1ea1c cu1ee7a Bu1ea3y Xi, Nu0103m Cam tu00e1i hu1ee3p vu1edbi nhiu1ec1u thu00e0nh phu1ea7n bu1ea5t hu1ea3o trong xu00e3 hu1ed9i. Nu0103m Cam gu1eb7p Su01a1n u201clu00f9nu201d, nhu00e2n vu1eadt quu00e1i kiu1ec7t quần thể bu1ebfn tu00e0u. Cu1ee9 mu1ed7i lu1ea7n y u0111i tu00f9 vu1ec1 lu00e0 cu1ea3nh su00e1t cu1ea3ng Su00e0i Gu00f2n lu1ea1i phu1ea3i u0111au u0111u1ea7u vu00ec tu00e0i u0103n tru1ed9m cu1ee7a y. Su01a1n u201clu00f9nu201d hu1ecfi: u201cChu00fa muu1ed1n cu00f3 tiu1ec1n xu00e0i Tu1ebft khu00f4ng?u201d. Nu0103m Cam gu1eadt u0111u1ea7u theo Su01a1n u201clu00f9nu201d u0111i tru1ed9m cu1eafp. u0110u00eam. Cu1ea3 bu1ecdn gu1ed3m Nu00f4 u201ccao giu00f2u201d, Cu1ee7a u201ccu1ecdpu201d, Bu1ea3y u201ctru1eafngu201d, Nu0103m Cam u0111u1ed9t nhu1eadp kho hu00e0ng cu1ee7a bu1ebfn tu00e0u. Nhu1eefng tu00ean tru1ed9m cu1ea1y tung cu00e1c kiu1ec7n thuu1ed1c tu00e2y, mu00e1y radio lou1ea1i nhu1ecf đến vu00e0o tu00fai vu1ea3i ru1ed3i chuu1ed3n vu1ec1 an tou00e0n. Nu0103m Cam cu1ea3m thu1ea5y thu1eafc mu1eafc vu1ec1 phi vu1ee5 tru1ed9m cu1eafp du1ec5 nhu01b0 chu1ed7 khu00f4ng ngu01b0u1eddi. khi tu1eadp ku1ebft su1ed1 hu00e0ng vu1ec1 nhu00e0 y u1edf khu vực vu1ef1c chu1ee3 Cu1ea7u Cu1ed1ng thu00ec gu1eb7p Su01a1n u201clu00f9nu201d, hu1eafn bu1ea3o: u201cCu00f4ng viu1ec7c cu1ee7a tu1ee5i bu00e2y chấm dứt ru1ed3i, giu1edd tao lu00e3nh tru00e1ch nhiu1ec7m u0111i tu00ecentimet mu1ed1i tiu00eau thu1ee5u201d. Chiu1ec1u 30 Tu1ebft, Su01a1n u201clu00f9nu201d tru1edf vu1ec1 u0111u01b0a tu1ea5t cu1ea3 qua nhu00e0 hu00e0ng u0110u1ed3ng Khu00e1nh nhu1eadn tiu1ec1n, u0103n bu1eefa tiu1ec7c tu1ea5t niu00ean tu01b0u01a1ng u0111u1ed1i linch u0111u00ecnh. Su01a1n hu1ed3 hu1edfi tuyu00ean bu1ed1 mu1ed7i ngu01b0u1eddi nhu1eadn tru01b0u1edbc 30.000 u0111u1ed3ng, mu00f9ng 2 Tu1ebft su1ebd nhu1eadn phu1ea7n gu1ea5p 3-4 lu1ea7n. Nhu01b0ng sau u0111u00f3, Su01a1n u0111u00e3 u00f4m tru1ecdn su1ed1 tiu1ec1n cu00f2n lu1ea1i lu1eb7n mu1ea5t tu0103m. Nu0103m Cam cu1ea7m tiu1ec1n u0111i gu1eb7p Tu01b0 Xu1ea9m bu00e0n bu1ea1c download nhu00e0 148/31 Tu00f4n u0110u1ea3n bu1eb1ng u0111u1ed3ng tiu1ec1n bởi chu00ednh bu1ea3n thu00e2n kiu1ebfm u0111u01b0u1ee3c, du00f9 lu00e0 tiu1ec1n u0103n tru1ed9m. Sau u0111u00f3, vu1ee5 u00e1n u0111u01b0u1ee3c cu1ea3nh su00e1t u0111iu1ec1u tra lu00e0m ru00f5, u0111u1ed3ng bu1ecdn cu1ee7a Nu0103m Cam tđam mê gia vu1ee5 tru1ed9m lu1ea7n lu01b0u1ee3t bu1ecb bu1eaft nhu01b0ng riu00eang Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c Bu1ea3y Xi lo liu1ec7u nu00ean thou00e1t u00e1n. Mu1ed9t su1ed1 tiu1ec1n lu00f3t tay u0111u01b0u1ee3c tung ra ku1ecbp lu00fac vu00e0 u0111u00fang ngu01b0u1eddi, cu1ed9ng thu00eam Nu0103m Cam khu00f4ng nu1eb1m trong danh su00e1ch nhu1eefng tu00ean tru1ed9m chuyu00ean nghiu1ec7p nu00ean Bu1ea3y Xi du1ec5 du00e0ng cu1ee9u u0111u01b0u1ee3c y mu1ed9t khou00e1 tu00f9 du00e0i u0111u1eb1ng u0111u1eb5ng. Bu1ea3y Xi vu1ed7 vai em vu1ee3, khuyu00ean: u201cCu1eadu cu1ea7n gu00ec cu1ee9 qua anh, viu1ec7c gu00ec phu1ea3i du00e2y vu00e0o ba cu00e1i vu1ee5 tru1ed9m cu1eafp sở hữu tiu1ebfng mu00e0 lu1ee1 cu00f3 gu00ec tu1ed9i mang lại vu1ee3 conu201d. Sau phi vu1ee5 u0111u1ea7u u0111u1eddi, Nu0103m Cam ru00fat ra u0111u01b0u1ee3c bu00e0i hu1ecdc quu00ed bu00e1u: u201cThu1ec1 khu00f4ng bao giu1edd lao vu00e0o cu00e1ch kiu1ebfm tiu1ec1n theo kiu1ec3u lu01b0u manh cu1ea5p thu1ea5pu201d. Cu00f2n nu1eefau2026 Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLtoàn quốc

Chuyên mục: Tin tức