Công Ty Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ

l>function showWeather()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/WeatherPage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=134, height=140");function showGoldPrice()window.open("http://website.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/GoldPricePage.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=140, height=150");function showMoneyRate()window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/MoneyRateP.aspx","my_new_window","scrollbars=no, resizable=no, width=137, height=244");function showBigInfo(zonename)window.open("http://web.thanhnien.com.vn/news/LiveInfo/LotteryPage.aspx?ZURL=" + zonename,"my_new_window","scrollbars=yes, resizable=no, width=467, height=350"); shop Cổ Phần Thông Tin cùng Thđộ ẩm Định Giá Tây Nam Bộ - bjj-bg.com
*
Lịch Mất Điện
*
*
Dự báo thời tiết
*
Tỉ giá ngoại tệ
*
Giá vàng
Chương thơm trình TV
Kết quả xổ số
Chỉ số bệnh khóan
*
*
tin nhắn.comLưu ý: Không hoàn trả làm hồ sơ ko đạt những hiểu biết, CV dự tuyển chọn được gửi bằng tin nhắn đề nghị gồm hình ảnh 3 x 4, ghi rõ vị trí ứng tuyển.
*
*
*


Chuyên mục: Việc làm