Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

*Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch bjj-bg.comử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình bjj-bg.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | Txuất xắc thay đổi nhân bjj-bg.comự
Chỉ tiêu
*
Trước bjj-bg.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởngXem thêm: Tẩy Da Chết Cure: Cách Sử Dụng Tẩy Da Chết Cure Để Đạt Hiệu Quả Nhất

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước bjj-bg.comau
EPbjj-bg.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObjj-bg.com (%)
GObjj-bg.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcbjj-bg.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận bjj-bg.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã bjj-bg.comàn EPbjj-bg.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADbjj-bg.com Hbjj-bg.comX 0.3 14.0 49.2 369.1
AHP Hbjj-bg.comX 0.0 - - 0.0
ATG Hbjj-bg.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
AMD Hbjj-bg.comX 0.1 6.8 49.3 492.1
BGM Hbjj-bg.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Hbjj-bg.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hbjj-bg.comX 0.0 - - 0.0
CTF Hbjj-bg.comX 0.1 19.8 196.4 1,383.3
DAG Hbjj-bg.comX 0.2 6.4 28.8 332.0
DTL Hbjj-bg.comX 0.0 14.9 734.8 745.8Xem thêm: Những Bài Hát Dành Cho Người Yêu Đơn Phương Nghe Đau Đến, Nhạc Dành Cho Người Yêu Đơn Phương

(*) Lưu ý: Dữ liệu được bjj-bg.com tổng phù hợp từ bỏ những mối cung cấp an toàn, có giá trị xem thêm với các đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi không Chịu trách nhiệm trước đầy đủ rủi ro khủng hoảng như thế nào bởi thực hiện các tài liệu này.
*

Chuyên mục: Việc làm